Služby

Preprava sypkých materiálov

  • k dispozícii máme sklápače a cisternové vozidlá

Odvoz a likvidácia odpadu

  • k dispozícii máme naťahovacie nosiče a reťazové nosiče kontajnerov

Búracie práce

  • k dispozícii máme traktore, bagre, minibágre, šmykový nakladač

Výkopové práce

  • k dispozícii máme bagre

Autá s hydraulickou rukou

  • k dispozícii máme autá s hydralickou rukou, v prípade záujmu ponúkame aj zaškoleného človeka, ktorý ju bude pre vás obsluhovať

Vozový park